ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. Раковски
Възложител:
Община Раковски

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци