ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. Смолян
Възложител:
Община Смолян

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изпълнени подпорни стени, водостоци, стълбища на територията на гр.Смолян