ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово
Възложител:
Община Брезово

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово