ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Смолян, кв.Невястата, ул.Евредика 27
Част:
Земни работи, част конструктивна ,част архитектурна, част електро, част В и К (вътрешна и външна)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

„Жилищна сграда“, кв.221 УПИ XVII