ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. София ,р-н Оборище, ул.“Хр. Ковачев“ №22
Възложител:
„Маунтин стар“ ЕООД
Част:
Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна сграда с надземни и подземни гаражи в УПИ VIII-85 от кв.720 по плана на гр. София