ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. София ,ул.“Софроний Врачански “ № 143
Възложител:
„Маунтин стар“ ЕООД
Част:
Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна сграда с гаражи УПИ III-132 по плана на гр.София,местност „ГГЦ-Зона В-17