ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. София ,ул.“Странджа“ № 126
Възложител:
„Маунтин стар“ ЕООД
Част:
Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна сграда 3 – 5 етажа с гаражи” в УПИ VIII-3; кв.98-а; м.”ГГЦ Зона В-17