ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.София, р-н Сердика, ул.“Панагюрище“ №36
Възложител:
„ПАН 36“ ООД
Част:
Груб строеж

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна сграда на три и пет етажа с магазини и офиси в първи етаж и подземни сгради.