ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр. София, р-н Възраждане, ул.“Алдомировска“ № 138-140
Възложител:
„Маунтин стар“ ЕООД
Част:
Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Жилищна сграда с надземни гаражи и парко места в УПИ VI-16, 17 от квартал 233, съгласно плана на гр. София.