ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.София,бул.“П.К.Яворов“ №44
Възложител:
„Маунтин стар“ ЕООД
Част:
Конструктивна

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и магазини” в УПИ XI-410 ; кв.176 ; м.”Лозенец-III част