ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Асеновград, ул.“Цар Иван Асен“ II № 99
Възложител:
община Асеновград

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изпълнение на Инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Асеновград.