ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Рудозем, общ.Рудозем
Възложител:
община Рудозем
Част:
Топлоизолация, Дограма, ОиВ инсталация система с Ре куператор ,Ел.инсталация

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Строително -монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност в Културен дом – гр. Рудозем“ по проект №170 „Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом – гр. Рудозем“.