ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Айтос
Възложител:
община Айтос

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Реновиране на съществуваща детска площадка-гр.Айтос кв.63, УПИ І.