ДЕТАЙЛИ

Местоположение:
гр.Хасково
Възложител:
Министерство на извънредните ситуации
Част:
Груб строеж, Довършителни работи, Ел., ВиК и ОиВ инсталации, Топлоизолация, Вертикална планировка

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Преустройство и основен ремонт на сгради в териториална дирекция – „Гражданска защита“.