Адрес за кореспонденция:

гр.Смолян 4700

кв.Устово

ул.“Хаджи Иван Бечев“ №6

гр.Смолян 4700

ул.“полк.Дичо Петров“ №6, бл.15,ап.41

 Телефони за връзка:

0878 715 936 – Управител

0878 715 935 – счетоводство

0876 766 024 – технически сътрудник

0877 766 523 – техн.ръководител

0878 679 714 – техн.ръководител

0878 746 866 – организатор транспорт